Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 941
Mlini. Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzÿ bog etc.
yako tha ʃwyadczø yako pan
Jan wrzuczilʃze gwaltem ʃa
motrzecz wecztÿrze [grziwný]
ʃladi worzeʃzkowye [wyego]
vcupÿenýe pana Jaroʃlaowo