Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 622
Induccio Czeszewo. Testes honorabilis domini Nicolai de Czeszewo ad instanciam Philippi de Miloslawia: primus Nicolaus Tarszeczský, secundus Vincencius Tarszeczsky, tercius Nicolaus de Oszek, quartus Sulislaus de Dzberky, quintus Staszko de Grzibowo, sextus Johannes de ibidem Sÿmunowycz — Rotha:

yako tho ʃwyadczø czʃo philippow
parobek wʃczyangnøl lud, ten lud
røbil naczeʃzewye a nýe na my
loʃlawÿu