Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 29 Numer roty: 581
Noscowo. Rotha, qua iurabit Crzywosandus de Noscowo contra venerabilem archidiaconum de Czeszewo:

Tako gemu yako
kzandz yan moý ʃýn nyema
nycz vnoʃcowÿe oczczÿʃnÿ wye
czyʃʃcze