Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 53
Testes domini Johannis Soboczskÿ contra Jacobum Goreczskÿ: primus Petrus Zorzewskÿ, Nicolaus Slawskÿ, Wirzbanta Kucharskÿ, Florianus Janowskÿ, Jan Biskupskÿ, Stanislaus Trompka:

Taco nam pomoʃÿ bog = iaco to ʃwÿat
cimi yʃe pan Bartoʃ kedÿ gÿ pan
Jan Soboczskÿ Mÿal poʃtauicz Jacuboui
naprauota tedÿ roʃnemoglʃÿe przettim
rokem yvmarl