Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1416 Pisarz: 26 Numer roty: 467
Testes pro parte Bronissii de Malgowo contra Mathiam de Jaroczino, primus Michael de Paszirbicze, secundus Franciscus de Dzerszanowo, tercius Nicolaus de Raszewÿ, quartus Czema de Golina, quintus Albertus de Zalecze, sextus Nicolaus de Tarscze — Rotha:

Tako gim pomoʃzý bog Jako
tho ʃwathczimi yʃze broniʃz
ʃzkarbu maczeyewa ne wʃzanl
nÿcz wancze nÿʃli ʃczego liczbø
vczinil