Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 349
Testes. Testes Andree de Nadarszÿcze contra Dominicum de Wangri: primus Johannes de Nadarszycze, secundus Sandko de Golczewo, presentes, tercius Jacussius de Nadarszycze, quartus Andreas Borzÿslaowiez, quintus Wlodek ibidem de Nadarszÿcze, Nicolaus frater Martini de ibidem, hii quatuor in testimonium — Rota:

Tako gim pomorzÿ bog ÿʃwâti
+ Jacoʃzmi przitym bili Jaco dome
nik bezal ʃamoczwarth naiandrcz
czinø koʃpodø (gwaltem) yranø mu dal
naprzod