Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1078
Rota testium infrascriptorum:

Tako nam pomoʃzý etc.
yako tho ʃzwathczim ÿako
tho yan bÿl nyemczewy
cz ʃzdrachowa kthorego
pan mykolaý wyodl
weʃzwadeczʃthwo kthori
wkʃzagach ʃtoÿ okthorego
pan Mÿlay wʃztluk vczinil


Testes pro parte strennui Nicolaii Wrzeszenszkÿ ad instanciam scultetorum de Pszary; Stach, Nicolaus, Stanych. Item primus Drogoslaus de Vangri, secundus Gregorius Czelusczinszký, tercius Jacusius olim Gramblinszkÿ filius Nicolaii, quartus Petrus Zyrniczszky filius Jasszkonis, et isto perdere non wlt, quintus Johannes olim Dzeczmarowsky, Thomek Kaszinowsky filius Wyrzykonis.