Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 779
Item Stanislaus Colenski ducit testes contra Petrassium de Chelm: primus Janussius Quileczskÿ, Parisz de Pozarowo, Johannes Dzurka, Przesdref Krzestcowski, Dobeslaus Krzestcowski, Potrek Petrzski — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco to ʃwatczø. iaco Stanislaw Colen
ski nepozil. Janowa (Golaʃzinʃgego) dze
dziczʃtwa ÿ yego zpoza
po yego ʃmerci, ani tego
vzitka ma