Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 21 Numer roty: 684
Item Dobrogostius de Szamotuli ducit testes erga Szechnam et Hankam de Quilza: primus Mathias presbiter de Szamotuli, Petrus plebanus de Welen, Wenceslaus de Szamotuli, Mathias Potrzonowski, Andreas Golenczewski, Masz, iste fuit tantum in testimonium — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwâti
Jaco przitem bili Jaco tÿ dzewki
przÿwolilÿ kÿedi gich oczecz dal
trzidzeʃcz krzÿni na (o)ltarz