Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 618
Item domina Febronia Lastina ducit testes contra Adam Gowarzewski: primus Jura Choÿniczski, iste scit de facto, Albertus Scarszewski, Johannes Czirninski, Benak Czirninski, Potrek Poniczinowski, Potrek Moniszewski — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to wem Jaco Adamowa
matka vÿdana zadrogoczinem
przecziwo Beʃdrowʃcu abÿeʃdrow
ʃco przipadlo naleʃczinø Babkø ...