Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 555
Item Mikossius Sczeboth ducit testes contra Vczechonem filium Potrconis de Tlucawi: Dobeslaus Quileczski castellanus Czarncowski, Gerwardus Karsziczski, Wilk de Lubossina, Nicolaus de Gosla, Mroczko Caczlinski, Thoma Prestanowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
iaco to ʃwatczø iaco Mikoʃz wʃøl.
napotrku ʃprawne ... yʃze mu ye prawo ʃkazalo.