Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 554
Item Henricus Rogalinski ducit testes contra Jaszkonem de Solacz: primus Petrassius &woyewodzi&, Wittus de Lubowo, Borislaus Sekirka, hii erant circa hoc factum, Benak Dzedzmarowski, Petrassius Czartek, Nicolaus Szgirza, hii in testimonium — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iacoʃmi ʃedzeli naʃandze tedi
(kedi) Handrzich [ʃkazal to czʃmi]
[mu kazali] wiʃnal czʃmi
gÿ naczili