Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 533
Item Nicolaus de Nenawiscz ducit testes contra Przechnam filiastram eius: primus Nemsczon Studzeniczski, Sandiuogius Kniszinski, Gÿwanus Soboczski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczø iaco Micolay
neʃczil ʃboza Przechninego [l]
ocza iaco Pancznadze krziwen
ani tego vzitka ma
...