Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 21 Numer roty: 411
Item Mathias et Nicolaus Zelantcowski producunt testes adversus Nicolaum Dambrowsky: primus Jura Chochniczsky, Stanislaus Lubiczsky, vicarius in Scorzewo, Petrek Chochniczskÿ, Andreas Crupczicz, Przibislaus de Sobotha, et isti omnes fuerunt circa hoc factum. Rota:

Tako nam pomozi bok yʃwanti +
[iaco to ʃwatczimi] iacoʃzm przitem
bili [c] kdzeʃz podal. Maczeyewi ... yego bratu Micolayewi, Mico
lay Dambrowʃkÿ, kdzebi yala
ʃzwimi conmi y prziʃlgla tu ma
ta meczø