Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 157
...matha iurare debet contra Stefanum Scora:

<...> [mk] Scepan poʃlal na mø ʃtirzi panicze
<...> kmecza (na) (dobrowolne) (drodze) czo brali me kone y lupili moý
(lud)