Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 45 Numer roty: 1519
Przesdrew iurabit cum Paulo de Lypnicza — Item nobiles Przesdrow de Crzesttkouicze et Paulus de Lypnicza iurabant peremptorie in terminis particularibus erga laboriosum scultetum de Othorowo sub hac rotha. Quilibet sic iurabit:

Thakomy pomoʃzy bog +
Jakom thobye nyerzekl kthemuli
ʃtovy przywyeʃycz pyeczanczÿ
kthorzyʃz omawÿa napyacznaʃ
ʃcze grzyvýen groʃʃÿ