Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1507
Nÿeproschewsky testes — Item nobilis Miroslaus de Nyeproschewo ducit testes erga nobilem Bodzatham olim de Lubycz: primus testis Johannes de Radwankowo, qui scit de facto, secundus Prandotha antiquus de Wyerzeÿa, tercius Mathias de Rogalino, quartus Albertus de Sczythniky, quintus Nicolus Byalek de Schyekirky, sextus Nicolaus Lussowskÿ — Rotha:

Takomÿ pomoʃ bog
+ iako othem wÿem ... Jaco
tho ʃwyathczą yʃze Miroʃchek Nye
proʃchewaky nÿedal ktnącz oʃzmÿdzeʃÿanth
ʃticolczew ÿoʃzmÿ Sooch natworze
dzyeÿ Bodzatha prawo ma