Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1476
Alberti de Glynno testes — Item nobilis Albertus de Glynno ducit testes erga Albertum Woythconis de Poznania: primus Mathias de Dambrowka, secundus Mathias de Mescziska, tercius Wincencius de Welzino, quartus Jaschek de Drogoczino, quintus Stanislaus de Nenyno, sextus Michael de Drogoczino — Rota:

Taco gym pomoʃz bog + Jaco to ʃwa
cza Jʃze pan woczech Sglynna nyeʃtra
wyl polʃzodmý grziwný w voythka
meʃczanýna meʃczkego dlugu Stra
wonyego anýmu gych wynowath