Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1422
Vrbanowsky iurabit — Item nobilis Vrbanowsky peremptorie iurabit erga generosam Vichnam olim de Cessle — Rota:

Taco my pomoʃz ... Jʃzem yey nyew
ynowath gynich penadzy oʃzmy
grziwen yedno ty czoʃm ye mym
ʃchýnem grothem obraczil