Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1420
Czuridlo iurabit — Item nobilis Wincencius Czuridlo peremptorie iurabit erga Petrum Slap — Rota:

Jʃzem ya nyerzekl potrowi Slapowi
przeczʃchadem abichmu mąl gardlo
rzazacz