Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1377
Poznanska — Item generosa domina Margaretha de Dupyewo ad proximos terminos particulares peremptorie adducere debet nobilem Johannem Bodeczsky erga nobilem Johannem de Dambrowa, qui debet iurare sedens in iudicio — Rota:

[Taco] Byerza to kmey czczy
ykumey duʃchy yʃze pany poʃna
nʃka poʃzadzilamya ʃzazadza Jano
wy oraną atoya ʃkazal to Jaco
mya prauo navczilo ato czom ʃka
zal zato paný doʃycz yemu vczi
nila