Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1338
Item nobilis Vischak de Gnusyna peremptorie iurabit erga nobilem Gotardum de {Prziborowo}:

Taco my
pomoʃz bog + Jʃzem ya nyeraczyl zayarom
yego ʃprziborowa. Gotartowi zacztirzy grziwny
Jaroni <...> przidacz kuconyewi