Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1426 Pisarz: 43 Numer roty: 1224
Zaskowsky iurabit — Item nobilis Nicolaus de Wargowo et dictus Zaskowosky ad proximos terminos particulares iurabit, erga Mathiam de ibidem — Rota:

Taco my pomoz ... Jaco czoʃm ząyal
Maczeyewy ʃzeʃczoro ʃkota tom zayal
an vnoczy wʃycze paʃze ...