Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1423 Pisarz: 43 Numer roty: 1154
Item aliud:

Taco mý pomoʃz bog ... yacom yego
Swini newʃcząl Swými pʃy anýgych
potopyl