Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1105
Rydzinsky — Item nobilis Johannes de Rýdzino ducit testes erga nobilem Fricz de Gendrzichouicze: primus Stanislaus Roska olim Szymlinsky, secundus Albertus Morawcewsky, qui fuerunt circa factum, tercius Jacussius alias Miros Vlostowsky, quartus Johannes Carczelski olim, sed iam sedet in Podrzecze, quintus Paulus Cuczynsky, sextus Mathias Cvczinsky in testimonio — Rota:

yʃze ʃmi przitem bily yʃze burkraba
paną yanowi [i] Rydzinʃkego dąltyma
narąky Szrwyczewa wolą