Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 967
— Item dominus Przÿbislaus Przibislaus ad proximos terminos particulares erga Zelasco Szelasko sic iurabit peremptorie coram iudicio. — Rota:

Jaco mÿ moÿ Burgrabÿa nÿe dal wÿedzecz
a bÿch mÿal rok kv otmawÿamÿv [ro] rokv zelaʃʃcowÿ