Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 943
Item Derslaus Trzebyeczsky ad proximos terminos particulares erga kmethonem de Boÿanicze et ibi nomen kmethonis debent dicere super super terminos:

Jaco czʃʃom [zaÿąl w] poÿąl wolÿ
zwozem aʃ Szekÿra czlowekowÿ z
boÿanýcz tom ge [z] poÿąl na mem
naprawem ÿz mÿ rambil wzapuʃcze ...


Si iurabit hoc, granicicbus domini non nocet, et ibi tunc domini debent invenire, quid pro isto recipere debet.