Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 873
Item Nicolaus Gil de *Golina* ducit testes erga Olbrachtum Czeleczský: primus Sÿman Simon Cuczinsky, secundus Andreas Clesczewsky, tercius Petrasius de Gorka, quartus Balczerz Balczer de Lassczino Lasczino, quintus acusius de Zytoweczsko Zytlioweczsko, sextus Belczek Rocosowsky. — Rota:

Jaco to ʃwatczą Jaco Micolaý golinʃký ne
rączil Olbrachtoui abÿ mv pyeczącz do
liʃta mÿal rącogemnego przÿweʃʃicz czʃʃo
rączil zawanczincza (kobilinʃkyego ) oktori nan zalowal.