Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 802
Item Jurcowsky pendet terminus iuramento Johanni Jurcowskÿ erga kmethones de Strycowo per duos terminos ad tercios pro primo et per duos terminos ad tercios pro secundo et per duos terminos peremptorie ad tercios in hunc modum. — Rota:

Tako mi etc. Jako kyedÿ moÿ oczecz Strÿ
cowo Dzedziną przÿmowal tedÿ kmecze
ʃzą wolą nÿe wÿmawÿaly a nÿ tedi mÿely