Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1414 Pisarz: 17 Numer roty: 520
Item Vincencius Sepenski ducit testes erga Tomkam et Martinum maritum ipsius pro XVI marcis bonorum: primus Johannes Volikowski, item Pacosius Wolikowski, item Andrach Cotowski, item Marczisius Czicowski, item [item] Thoma Parzenczewski, item Stephanus Proszki. — Rota:

Tako gim pomozi bog. ÿ ʃwanti
Crziʃz Jako tho ʃwantczo. Jako wan
czenecz Sepenʃki, newʃzѻl ʃboza
Tomcze iako ʃeʃcznadze grziwen
czʃzoʃzeÿeýgo. malo doʃtacz. naÿeÿ
czanʃcz poÿeÿ oczczu