Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 348
Testes. Item Janussius Habdank ducit testes contra dominum capitaneum: primus Michael thesaurarius de Ostroueczno, Krczon Jeszevský, tercius Michael de Crzecotowo, Thomislaus de Gorca, Adam de Tworzimirski, sextus Sandiuogius Wiskotha. —

Jaco to ʃwatczø Jaco Januʃz habdank
nÿeʃbil anÿ pobral nicloʃʃa noymar
kth Storunÿa anÿ zeme cradl anÿ
zemʃký ʃlodzeÿ bil.