Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1395 Pisarz: 1 Numer roty: 28
Tworzianszky sic iurat contra Thomislawam:

Taco mi etc. iʃz em ne zapowezdal
Thomiʃlawe fdzreʃchena anyʃ
ge ʃcodi vczinil za XX gzrifen