Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 253
Item Petrus Sanczcowski iurabit pro Paszcone erga Abraam:

Jaco przitem bil[i] kedi Abram
(za)dal ti penandze paʃzcowi na
ʃzoltiʃtwo