Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 244
Item domina Katherina Nicolai consors de Brod acquisivit equam cum duobus hinnulis super Martino Chorinsky in valore decem. I(tem) domina eadem iurabit:

Jaco czʃom na
marczina Cobili ʃeʃzrzebanti dobi
la ti bili taco iaco dzeʃzancz grzi
wen