Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 11 Numer roty: 143
Rota alia:

Taco my pomodzy bog y ʃwøti + yʃze
me ne wroczono naʃzene wʃbroʃco
we