Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1349
Zythoweczsko. Item nobilis Jacussius Zythowyeczsky in terminis particularibus proximis secundum formam iuris erga Sobkonem et erga kmethonem Stanek Pyotrascowycz sic iurabit. — Rotha:

Thakomy pomoʃzy bog etc. Jako kmo
thowycz Stanek przelomilmy ploth
aroʃlomil ywywyodlmy konye tylem
kthorem byl ya zayąl ... wʃczągnąl