Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1425 Pisarz: 18 Numer roty: 1134
Item Vincencius Chorinskÿ ad proximos terminos particulares peremptorie contra kmethones de Wlawýe sic iurabit. — Rota :

Jaco mÿ ty kmecze z wlawÿa nÿe robili dla
paʃtwý ÿacom ÿa wʃczangnąl ...