Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1016
Item Barthosius Gostinský ad proximos terminos particulares peremptorie erga Barthosium Socolowsky sic iurabit. Terminus tota die. — Rota:

Jacom ÿa ʃlal poʃla do pana Barthoʃʃa aby
przýal ÿwząl wrzeʃʃenÿe aon [ne przÿal. a]
[anÿechcz] nÿe chczal przÿachacz przÿancz go