Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1424 Pisarz: 16 Numer roty: 415
Testimonium Bronisch:

T m b p y ʃ + Jacom przithem
bil Jaco maciey ne dal Jandze
owi ran zeczwarwtku na pan
tek a ny gich oth ne go
man