Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 395
Grandlino. Coram nobis Nicolaus de Grandlino iusto iure et vero iudicio evasit duos kmethones de ibidem, prout fuit titulus per eosdem, quorum nomina sunt scripta: Mathias Glinka et alter Mathias Myszlon, et nobis solvit adiudicatum. — R(ota):

T n b p y ʃ + Jacom Neran
czil za Michala bylewʃkego Na
przeciw Mýcolaiowy ...
Ja co to ʃwatczimy yʃʃzmw ne ranczil a ny liʃtw mal dacz
a ny mw penendzy wýnowath