Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 6 Numer roty: 194
Item Jacussius de Ostrowøsz tenetur iurare erga Nicolaum de Copidlowo. — Rota:

T m p b y ʃz + iakoʃm mico
laiowi Marczina neodpuʃczil
czo odemne odbeʃzal