Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 769
Induccio Petri de Scudla contra Andream de ibidem: primus Martinus Momoth de Strzedzewo filius Johannis, secundus Dzywyssz de Czechla, tercius Albertus de Czechla, quartus Marcus de Szowyna, quintus Johannes Momoth de Strzedzewo, sextus. — Rotha:

Jaco tho ʃʃzwathczu yʃʃze nad [po] yan
dzeowo wyʃʃzanye czoʃz polʃzoʃthy
grzywny wÿʃʃznayl dayl yeʃt
potrzaʃz ... Gywanowycze ...