Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 7
Item testes Voytkoni de Cansicze contra Petrum de ibidem: primus Naczko de Vestrza, Janusius de Podcocze, Andreas de Curowo, Vincencius de Lathowo, Petrus de Mancovo, Bogusius de Cowalevo. — Rotha:

Tako nam p. b. ÿaco Voýtek
nedobil ʃwini napotrowe ʃzoni dze
dzine czomu [ʃczo] ʃczodzi ʃecz grzi
uen