Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 31
Item Jelen vero et iusto iudicio aquisivit quadraginta et sex marcas contra dominum Sandziwogium palatinum Kalisiensem. Producere testes ad terminos proximos et iudicio solvit. — Rotha Jelenowa:

czom vʃtal rok napana Sandziwoga
oÿøtʃtwo tomi ʃczodi [dzeʃczo] dzeʃøcz
grziwen ...