Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1398 Pisarz: 4 Numer roty: 35
/Testes Ja//rpan advocati de Nakel erga Tr/oyanum de Gri//lewo et fratrem eius: primus Strasz de Gidkowice, secundus /St//anislaus de Kaliszani, tercius Michno scultetus de Kali/sza//ni, quartus Pecho scultetus eciam ibidem, quintus Martinus eciam ibidem, sextus Claws de Kaliszani, eciam isti omnes de illa villa. — Rotha:

Tako gim etc. iaco to ʃwadczimi iaco Jar
panowi Marczin ʃtroyanem ranczili ʃø dzeuøcz grziuem kedi by mu trzeba gych tedi by mu ge bili
meli dacz