Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 8 Numer roty: 129
In causa domine Gemszine de Strzelcze cum Martino de Pangracz prefata domina producit testes: primus Paulus Dzekczinski, secundus Bodzantha de Oueczkouicze, tercius Petrus de ibidem, quartus Petrus Dzekczinski, quintus Marek Planskowskÿ, sextus Boguphael Ÿaswastowski:

Taco mi pomoʃzÿ bog ýaco to ʃzwatczimi ýaco
marcin beʃzal gwaltem nathawlodno dzewko
vranil drzwi roʃzbel prawa vʃzaltiʃa ne paʃzan
dal