Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 35 Numer roty: 996
Rota, qu/a iurabit nobilis... // czky/...// Czanslai d/… ad proximos terminos// particulares:

Tako mÿ po<...> <...> <...>thÿ + yakom y<..> <...>
wat Agneʃzcze py<...> <...>
yen poʃzagu a dzyeʃanczy <...>
wyen poʃagu