Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 35 Numer roty: 994
Rotha, qua iurabunt testes subscripti nobilis Janussii de Mlin:

yako tho ʃzwathczimi yako pan Januʃz
nye Mlimʃkÿ nÿeʃedl zedwýema tako
dobrima yako ʃzam a zetrzemý pod
leyʃimý ÿnyedal dwu ranu gwaltem
wgeÿ domu Margorzacze


Testes pro parte Janussi de Mlin /contra virtuosam// Maretham (!) de Mlin: primus /...de// Szdzýchowicze, secundus Ywan de /...tercius// Petrus de ibidem, quartus Sandiuogius de ibidem, quintus Janussius Corzqyewsky, Johannes de Szdzychowycze.