Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 35 Numer roty: 993
Rotha, qua iurabit virtuosa Margaretha de Starigrod ad instanciam nobilis Nicolai de Velawyesz:

Tako my pomoʃzy bog yʃwanthy +
yako paný margorzatha nyerzek[la]la
[viprawÿcz] (zacz) Januʃʃa mikolayewego
pratha [o] nyedzyelnego oti rzeczÿ czoʃz
lowÿl ribi wʃtawÿe