Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 35 Numer roty: 989


yako gdy ʃzandzywoyew poʃel
przyʃedl chczacz wicupowacz ʃcoth
tedym ya chczal (przyʃzancz) [vczinicz] podlug
prawa aon go Sluchacz nyech
czal ʃedl precz poloʃzywʃy
pyenądze